1-10

Cuộc sống của Justin khi ở cùng với Brian như thế nào?

Cậu ấy có thoát khỏi cái bóng của một chàng trai 17 tuổi không?

Ở tập này, Justin chôm thẻ Brian đi New York. Brian sẽ phản ứng ra sao?

Cũng tập này, Mike sẽ trả lời cho David biết câu ấy có sống chung với anh hay không.

Linz và Mel sẽ như thế nào?

Đón xem tập 10!!!!!!!

[QaFvn SubTeam] Season 1. Ep 10

Link Download và xem Online (Click vào hình)

mediafire_logo