Thông báo UPDATE

Vì muốn duy trì blog lâu dài nên link down từ bây giờ trở đi sẽ để dưới dạng file word, và từ season 2 ep 19 team sẽ vừa post dưới dạng file word vừa có link trung gian.

 Mong các bạn thông cảm.

QaFvn Subbing Team kính báo

=======================================

Các Kênh Liên Lạc của Team

email:

qafvnst@gmail.com

qafvietfan@gmail.com

Trang chủ của QaFvn Subbing Team

www.qafvnst.wordpress.com

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên facebook

www.facebook.com/qafvnst

Facebook của Thư Viện Queer as Folk VietFan

www.facebook.com/thuvienqaf

Kênh chính thức của QaFvn Subbing Team trên youtube

www.youtube.com/user/MeeoLee

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên twitter

www.twitter.com/qafvnst

Trang chính thức của QaFvn Subbing Team trên tumblr

www.qafvnst.tumblr.com