Phải chăng tôi quá dễ dãi? Phải chăng những cái pass của tôi quá dễ dàng?

Chủ Tử bị post wattpad, tôi nhịn.

QaF bị post lung tung, tôi cũng chỉ phản kháng đúng 1 lần.

Giờ thì Việt Sub Kịch Truyền Thanh, đứa con tôi nung nấu cũng bị đem đi. : )) 

Các bạn à, làm clip Việt Sub kịch truyền thanh còn khổ hơn làm edit nữa. Phải time từng câu, phải chèn từng dòng. Và sợ nhất, vì tôi đã chèn rất rất nhiều thứ lên bản raw, nên tôi mới không dám post lên mạng coi online công cộng xã hội.

Nhưng giờ, đây là cái gì đây? What the F*ck? 

Tôi đã cài pass, là cài PASS đó. LÀ RẤT HẢO TÂM, LÀ CÀI PASS RẤT DỄ. : )) Bạn đem đi quá dễ dàng, post chỉ chừng mấy phút thôi.

Okk, tôi cũng chẳng siêng đi đàm phán với bạn làm gì. Tiệc Việt Sub Kịch Truyền Thanh đến đây là tàn. Từ nay về sau, bất kỳ kịch nào có việt sub, tôi cũng k gợi ý. : )) Hoặc giả, từ giã vịêc này từ đây. 

Các bạn, đừng làm tôi nản đến mức đóng cả blog. 

Nhật Lạc là Măt trời lặn. Thời khắc hoàng hôn không được bao lâu đâu. Sẽ đến lúc màn đêm bao phủ. Tắt hết đấy : ))