Mồng 4 rồi, mọi người có ai đi chơi đâu chưa?

Vẫn như 2 ngày trước, Năm mới vui vẻ. ~~~~~~~~~~Download

Gợi ý Pass: Chúc Mừng Năm Mới, nói theo người Bông. Là 4 chữ, tiếng việt, viết liền, không dấu. :|~

Ủa? Ta cứ thấy nó rất dễ mà =.=

Cập nhật mới vì mọi người nói pass khó: Pass gồm  15 chữ cái, không dấu, viết liền, có chữ Cung đứng đầu.

Nói tới đó mà không giải được thì tớ thua rồi =.=