ừ thì mình cứ chơi đồ tàu : ))))))))))

Quà hôm nay chỉ là quà nho nhỏ ~~~ Bản thân bạn thích cái mv cũ trong box Nhạc Hoa hơn. 🙂 Cơ mà, cái này nói cho cùng cũng cute nên post lên làm quà : )) Mỗi tội lười không dịch lời bài hát thôi : ))