ở tập này, Mike đã tìm thấy được David…. đó có lẽ là một phần trong anh… Còn Brian và Justin? Justin bị mẹ dắt đi bác sĩ tâm lý… Thế rồi cậu chàng trả lời ra sao?

[QaFvn Sub Team] Season 1. Ep 5

Link Download và xem Online (Click vào hình)