Ở cuối tập trước, Ted đã bị sốc “thuốc”

Ở tập này, anh ấy đã viết di chúc cho brian…

Nhưng Brian lại giận vì điều đó. Tại sao lại như vậy?

Cũng ở tập này, Justin đã bị mẹ phát hiện về giới tính của mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Justin sẽ đi tìm Brian chứ? Và anh đã phản ứng ra sao?

[QaFvn Sub Team] Season 1. Ep 04

Link Download và xem Online (Click vào hình)