Ở tập trước, Brian đã từ chối Justin, ở tập này Justin làm sao có thể khiến Brian nhớ tới mình và muốn có mình?

Justin biết rõ ưu thế mình ở đâu và cần làm gì.

Justin – Brian: 1-0

[QaF Sub Team] Season 1. Ep 03

Link Download và xem Online (Click vào hình)