Đỉnh điểm của tập này là khi Brian từ chối Justin. Brian khinh thường tình yêu, đối với anh đó chỉ bắt đầu từ lời dối trá nên cuối cùng cũng tổn thương lẫn nhau.

Thế nên,câu nói

“I don’t believe in love, I believe in fucking”

[ Tôi không tin và tin yêu. Tôi chỉ tin vào tình dục]

đã gần như trở thành câu nói chủ chốt xuyên suốt phim.

[QaFvn Sub Team] Season 1. Ep 02

Link Download và xem Online (Click vào hình)