Tại hạ phải thi 2 tuần. Tính từ hôm nay về sau.

Thế nên, thỉnh chờ tại hạ thi xong quay về sẽ đàm đạo tiếp với chư vị. (Tức là hết tháng 4)

-______-

Chúc tại hạ 1 câu thi tốt đi nào :((

Project mới:   Việt Sub kịch truyền thanh Thái Tử. (sẽ cố gắng hoàn thành sau khi comeback.)


Việt Sub kịch truyền thanh Phượng Vu Cửu Thiên. (sẽ cố gắng hoàn thành sau khi come back)


Manhua phiên ngoại còn lại của Chủ Tử. (hết phiên ngoại Chủ Tử)


Manga Jazz và bộ phim Gay đình đám của Canada.(Phim sẽ được post chính thức vào 17/7/2010 và bảng giới thiệu về phim sẽ được post đầu tháng 7) ~

Hãy chờ ngày tại hạ quay lại~