Gần đây, tiến độ của bản dịch của tại hạ đã chậm đi rất nhiều. Tại hạ thay mặt nhóm, gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị quan tâm.

Thật ra, dạo này có vài chuyện lộn xộn khiến nhóm phải đặt câu hỏi “có nên dịch tiếp hay không”. Và vì quyết định cuối cùng là vẫn tiếp tục công việc trước giờ của mình nên tiến độ update sẽ được cải thiện.

Ngày lành,

Natalia